Bij De Boer Orthopedie kunt u ook terecht voor orthopedische schoenen. (OSA) Als uw steunzolen of OSB schoenen niet voldoende uw klachten wegnemen, of verminderen , dan kunt u in overleg met een behandelend specialist in aanmerking komen voor Orthopedische schoenen (OSA). Bij uw eerste paar orthopedische schoenen is altijd een verwijzing nodig van een specialist. Daarna maakt u een afspraak bij De Boer Orthopedie met uw verwijzing. Bij de eerste afspraak volgt een kennismaking, en een korte intake en worden uw wensen besproken. Daarna word er een afdruk en een gipsafdruk gemaakt van uw voeten.


Na de eerste afspraak wordt er een pas afspraak gemaakt. Dit is meestal 2 weken later. Hier wordt met een plastic folie schoen gepast. Ook worden uw wensen genoteerd. Wij bespreken de kleur en het model met u. Ook kan u bij De Boer Orthopedie zelf met een afbeelding van gewenste modellen komen. Uw schoenmaker overlegd dan met u wat de mogelijkheden zijn.

Na -+4 weken worden uw schoenen gepast en afgeleverd.

De algehele levertijden van orthopedische schoenen zijn tussen 7 tot 8 weken.

Voorbeelden van OSA